Mientjes in het groen

Mientjes Light Green Mientjes Dark Green
Mientjes Dark Brown

Gemeente Overbetuwe heeft ongeveer 15 poelen in de gemeente  en wil dit met een stuk of 10 poelen uitbreiden. Dit in het kader van het landschaps-ontwikkkelingsplan. 

Namens de Agrarische natuur vereniging  "Lingestreek", in opdracht van de gemeente Overbetuwe, heeft Mientjes dienstverlener in het groen de begeleiding en uitvoering verzorgd voor de aanleg van een 10 stuks poelen in de gemeente Overbetuwe.

Begeleiding bestond uit vooraf inventariseren of het uitgraven van de poel en verwerken van de uitkomende grond technisch realiseerbaar was.

Zoeken naar geschikte aannemer die het goede gevoel heeft bij het graven van een poel. 

Het contact leggen met de eigenaren en uitzetten van de poelen. Begeleiding tijdens het graven en eindcontrole.

Mientjes Boominspectie