Mientjes in het groen

Mientjes Light Green Mientjes Dark Green
Mientjes Dark Brown

Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van afvalstromen voor de gemeenten Brunsum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.

Daarnaast beheren zij de milieuparken in deze gemeenten, verzorgen zij de straatreiniging, transport, kringloopactiviteiten en gladheidsbestrijding.

 

In 2016 is daar ook de onkruidbestrijding op verhardingen bijgekomen in Heerlen en Brunsum. Deze dienstverlening is op dat moment nieuw voor Rd4. Daarnaast moet er ook op beeld worden gewerkt volgens de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte en is Mientjes gevraagd voor begeleiding en ondersteuning van dit project.

In de periode april tot en met september 2016 heeft Mientjes een medewerker tot schouwer opgeleid, zodat hij op een professionele wijze de aansturingsschouw kan verrichten. Daarnaast is er gewerkt aan overdracht van kennis met betrekking tot de beeldmeetlatten en meetmethodes volgens de kwaliteitscatalogus.

Op verschillende momenten in het jaar is de kwaliteit gemeten. Deze kwaliteitsmetingen zijn gezamenlijk uitgevoerd met Rd4 en gemeente Heerlen. Rd4 heeft het gehele jaar voldaan aan het geëiste beeldniveau binnen de gestelde begroting.

Gezien het feit dat zowel onkruidbestrijding op verharding als beeldgericht werken geheel nieuw was voor Rd4, mogen we met trots zeggen, gezien de resultaten, dat er veel bereikt is afgelopen jaar. 

De aansturingsschouw wordt uitgevoerd met behulp van het softwarepakket van Jewel Solutions.

Mientjes Boominspectie