Mientjes in het groen

Mientjes Light Green Mientjes Dark Green
Mientjes Dark Brown

Uitvoeren van een uitgebreide kwaliteitsmeting binnen de openbare ruimte in de gemeente Sliedrecht.

Deze kwaliteitsmeting wordt 4 keer uitgevoerd, verdeeld over het hele jaar. De 50 locaties worden ad random bepaald. 

In overleg met de gemeente Sliedrecht, zijn de 37 beeldmeetlatten vastgesteld. Dit volgens de KOR 2013 van het CROW.

Verschillende beeldmeetlatten uit de volgende thema's komen aan de orde:

  • Groen-beplanting

  • Groen-boom

  • Groen-gras

  • Meubilair

  • Verharding

  • Water

De kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd met behulp van Apptimize platform. De resultaten worden in een overzichtelijke rapportage verwerkt.

Hieruit volgt een rapportage richting management, beleid en uitvoering.

Mientjes Boominspectie